brof banner
 

Відпустка за власний рахунок: зразок заяви та наказу

Прочитано 8944 раз
Оцените материал
(4 голосов)

 Окрім щорічних основних та додаткових відпусток, що оплачуються за рахунок підприємств, працівники мають право на відпустки без збереження заробітної плати ( серед працівників поширена назва «за свій рахунок»). 

  
   Право на такі відпустки мають всі категорії працівників, їх тривалість може зазначатись в колективному договорі, а також обговорюється між керівником та працівником, та не може перевищувати 15 календарних днів (святкові та робочі дні не переносяться, та не продовжують термін таких відпусток). Поділ на частини та перенесення на наступні роки таких відпусток Законом України «Про відпустки» не передбачено.
   
   В статті 25 Закону України «Про відпустки» наведено перелік працівників, які за їх бажанням в обов’язкому порядку мають право на відпустки без збереження заробітної плати, роботодавець не вправі відмовити в її наданні. Тривалість такої відпустки для кожної категорії населення може бути різною. Наведемо перелік в таблиці.
   

№ з\пКатегорія працівниківЩорічна максимальна тривалість відпустки
1 ● мати або батько, що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; 14 календарних днів
● батько, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі;
● чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці;
● ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
● ветеранам праці.
2 ● Матері, батьку дитини, бабі, діду чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та одним із прийомних батьків, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду; тривалість, визначена в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку
● якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний); до досягнення дитиною 16-річного віку
3 Матері, батьку дитини, бабі, діду чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та одним із прийомних батьків, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території
4 особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 21 календарний день
5 пенсіонерам за віком та інвалідам III групи 30 календарних днів
6 інвалідам I та II груп 60 календарних днів
7 особам, які одружуються 10 календарних днів
8 ● працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер; 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;
● інших рідних. 3 календарних дні без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад
9 працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду тривалість, визначена у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів
10 працівникам для завершення санаторно-курортного лікування тривалість, визначена у медичному висновку
11 працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назадю
12 працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки тривалість, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад
13 сумісникам на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи
14 працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи; 24 календарних днів
15 працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості
(за наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини)
12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі
16 Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання 1 вільний від роботи день кожного тижня за їх бажанням

   
   Для надання відпустки без збереження працівник повинен написати на ім’я керівника заяву з проханням надання йому відпустку без збереження заробітної плати з зазначенням причини та тривалості. Надання працівникові такої відпустки оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця із зазначенням підстав надання такої відпустки та її тривалості. Обов'язковою умовою при оформленні такої відпустки є згода сторін. Перелік причин для оформлення відпустки без збереження заробітної плати законодавством не встановлено, оскільки поважність їх залежить від конкретних обставин в житті працівника. Таким чином, рішення, надавати чи не надавати працівникові з тієї чи іншої причини зазначену відпустку, належить виключно до компетенції роботодавця.
   
   Якщо працівник має право на одержання відпустки без збереження заробітної плати за декількома підставами, то, використавши відпустку за однією підставою, він може використати відпустки також за іншими підставами. Наприклад, якщо на підприємстві працює інвалід IIІ групи, який одружується, він має право на використання відпустки без збереження заробітної плати тривалістю до 10 календарних днів в зв’язку з одруженням та як інвалід ІІІ групи тривалістю до 30 календарних днів щорічно.
   
   Законодавством не передбачено, що відпустку без збереження заробітної плати працівник має використати всю і відразу. Наприклад, мати, що має дитину-інваліда, може написати заяву про приєднання до щорічної основної відпустки семи днів відпустки без збереження заробітної плати, а ще не більше семи днів взяти в інший час. 
   
   Слід нагадати, що відпустку без збереження заробітної плати працівник може брати кілька разів протягом року, але загальна тривалість таких відпусток не може перевищувати 15 календарних днів.
   
   Важливими гарантіями прав працівника при наданні відпусток без збереження заробітної плати, є те, що на час надання цих відпусток за працівником зберігається його місце роботи (посада), а час перебування в таких відпустках (за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) – до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку) зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Однак, слід пам’ятати, що при розрахунку суми відпускних дні відпустки без збереження заробітної плати не включаються до розрахунку суми відпускних.
   
   Наводимо приклади написання заяви (Додаток 1) та наказу (Додаток 2) для оформлення відпустки без збереження заробітної плати.
   
   Додаток 1
   
   

Дирекору ТОВ «АВС»

   

Іванову Івану Івановичу

   

Комірника

   

Сідорова Петра Івановича

   
   
   

Заява


   
   
   Прошу Вас надати мені відпустку без збереження заробітної плати у зв’язку із сімейними обставинами (дружина перебуває у відпустці в зв’язку з вагітністю та пологами) тривалістю 14 календарних днів з «04» червня по «17» червня 2013 року.
   
   
   
                  03.06.2013                                                       Підпис
   
   
   

   
   Додаток 2
   
   

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВС»


   
   
   

НАКАЗ № 25-В


   
                  03.06.2013

м. Київ


   
   
   Про надання відпустки
   
   
   НАКАЗУЮ:
   
   Надати комірнику Сідорову Петру Івановичу, відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 14 календарних днів з 04 червня по 17 червня 2013 року включно в зв’язку з народженням дитини та перебуванням дружини в відпустці по вагітності та пологах.
   
   Підстави: 
   1. Заява Сідорова П.І. від 03.06.2013 р.
   2. Копія свідоцтва про народження дитини (серія А № 121212). 
   


   
   Директор                   
(підпис) І.І.Іванов

  
   
   З наказом ознайомлений: Сідоров П.І.

   
   
     
 Источник:   Аудиторська компанія «Престиж-Аудит»

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить