brof banner
 

Як правильно оформити таку акцію за 1 грн в обліку ?

Прочитано 1932 раз
Оцените материал
(0 голосов)

Для стимулювання покупців підприємство планує придбати планшети, які буде надано в якості подарунка за 1 грн. тим покупцям, які виконають необхідні умови. Як правильно оформити таку акцію (наказ, оголошення на сайті компанії чи інше)? Як відобразити це в бухгалтерському та податковому обліку?

Документальне оформлення рекламної акції

Для того щоб підприємство мало можливість відобразити в податковому обліку витрати, пов'язані з рекламною акцією, слід документально підтвердити її рекламний характер і зв'язок з господарською діяльністю. На це неодноразово звертали увагу представники податкових органів (див., зокрема, листи ДПСУ від 21.06.2012 р. № 10601/6/15-1415,Міндоходів від 05.12.2013 р. № 6344/І/99-99-19-03-02-14, Узагальнюючу податкову консультацію, затверджену наказом ДПСУ України від 15.02.2012 р. № 123).

При цьому слід врахувати, що в розглянутому випадку планшети продаються, а не безкоштовно вручаються покупцям. Тобто має місце продаж товару певної категорії осіб за акційною ціною (1 грн.). Бажано сповістити про це всіх покупців у доступній формі (оголошення в магазині, на сайті підприємства, у ЗМІ та ін.).

Представники податкових органів рекомендують оформлювати під час рекламних роздач товарів такі документи:

· наказ керівника про проведення рекламних заходів, у якому зазначається дата, місце та мета їхнього проведення, коло відповідальних осіб. У цьому разі мета проведеного заходу, очевидно, полягає в рекламному продажі товару (планшетів) за акційною ціною для збільшення обсягу продажу товарів;

· календарний план проведення рекламного заходу із зазначенням відповідальних осіб;

· кошторис витрат на проведення рекламних заходів із зазначенням номенклатури та кількості товарів, які передбачається використовувати в рекламній акції;

· видаткові накладні на відпуск відповідних матеріальних цінностей і т. п. Зокрема, акційний продаж товарів може бути оформлено розрахунковими документами: чеком реєстратора розрахункових операцій, товарним чеком та іншими первинними документами;

· звіт про фактичні витрати на проведення рекламного заходу із затвердженням його керівником.

Не завадить також мати документи, які підтверджують, що рекламна акція сприяла підвищенню попиту на товар. Зокрема, можна скласти звіт про продажі товарів до рекламної акції та після, з якого випливатиме, що обсяг продажів після проведення акції зріс. Такі документи зазвичай вивчають як контролюючі органи, так і суди при розглядах з приводу правомірності відображення витрат за рекламними роздачами в податковому обліку.

Бухгалтерський облік

Оскільки в розглянутому випадку планшети придбаваються для проведення платної роздачі, тобто продажу, вони вважаються товарами (п. 6 П(С)БО 9). Тому такі планшети зараховують на субрахунок 281 "Товари на складі".

Доходи від акційного продажу відображають у загальному порядку на субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів", витрати за товаром — на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів".

Усі супутні витрати відображають у складі витрат на збут на рахунку 93 "Витрати на збут".

Податковий облік

Податок на прибуток

В обліку з податку на прибуток операцію відображають у загальному порядку як продаж товару, оскільки тут наявний дохід, нехай і в "скромному" розмірі.

Товари (планшети) у цьому разі вважаються використаними в господарській діяльності підприємства. Адже господарська діяльність — діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу, і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, яка діє в інтересах першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 ПКУ).

http://bz.ligazakon.ua/_site/_pic/exclamation.png) 20px 2px no-repeat;">

З 01.09.2013 р. звичайні ціни при продажі товарів у неконтрольованих операціях не застосовуються. Перелік контрольованих операцій наведено в пп. 39.2.1 ПКУ, і розглянутий випадок під це визначення, напевно, не підпадає. Згадка про застосування звичайних цін лишається прийнятною для операцій продажу основних засобів (п. 146.14 ПКУ), але ви продаєте саме товар, а не основний засіб.

Тому дохід у цьому випадку визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше, аніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі (п. 135.4 ПКУ). Інакше кажучи, доходи буде обчислено виходячи із суми отриманої компенсації (1 грн.).

Дохід відображається у звичайному порядку за датою переходу до покупця права власності на такий товар (п. 137.1 ПКУ), тобто за датою передання йому планшета (ч. 1 ст. 334 ЦКУ).

Витрати виникають у розмірі собівартості проданих товарів (собівартості планшета) у періоді визнання доходу від продажу (п. 138.1138.4 ПКУ).

ПДВ

У неконтрольованих операціях база оподаткування операцій з постачання товарів (робіт, послуг) визначається виходячи з їхньої договірної вартості. Про це прямо йдеться в п. 188.1 ПКУ, відповідно до якого база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їхньої договірної вартості (у разі здійсненняконтрольованих операцій — не нижче за звичайні ціни, визначені у відповідності зі ст. 39 ПКУ) з урахуванням загальнодержавних податків і зборів (крім збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, який стягується з вартості послуг мобільного зв'язку, податку на додану вартість і акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові та вироблених із них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзаму та еліксирів).

При цьому до складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, які передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

У розглянутій ситуації сума компенсації за товар, що продається, становить 1 грн., тому виходячи з цієї вартості буде розраховано податкові зобов'язання з ПДВ, які зазначаються в податковій накладній, виписаній у двох примірниках. Жодна інша податкова накладна на цю операцію не виписується, оскільки немає підстав для нарахування ще одних податкових зобов'язань.

Але з 01.01.2015 р. ситуація зміниться, оскільки п. 188.1 ПКУ з цієї дати "запрацює" в новій редакції. Відповідно до пп. 9 п. 1 розділу І Закону № 1621 положення п. 188.1 ПКУбуде доповнено фразою: "При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни)".

Тому податкові зобов'язання з 01.01.2015 р. за операціями продажу товарів обчислюватимуться не нижче за ціну продажу, і тоді дійсно доведеться виписувати два пакети податкових накладних:

· на ціну продажу (1 грн.) — покупцю;

· на різницю між ціною продажу та ціною придбання товару — ця податкова накладнапокупцеві не видаватиметься.

Що стосується податкового кредиту по ПДВ, то товар (планшети) використовується в оподатковуваних ПДВ операціях, тому підприємство має право відобразити податковий кредит з ПДВ з усієї вартості придбання таких товарів.

Так, згідно з п. 198.3 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій – не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 ПКУ) і складається із сум податків, нарахованих (оплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ПКУ протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) і послуг з метою їх наступного використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Податок на доходи фізичних осіб

Слід врахувати, що покупець отримує в цьому разі персональну знижку. А згідно з абз. "е" пп. 164.2.17 ПКУ оподатковуванню підлягає сума індивідуально наданої знижки звичайної ціни (вартості) товарів.

Оскільки знижка надається в "негрошовій" формі, то податок на доходи фізичних осіб обчислюється із застосуванням натурального коефіцієнта з п. 164.5 ПКУ (1,176471).

Причому податківці принципово підходять до цього питання при перевірках і, як правило, донараховують податок на доходи фізичних осіб з різниці між акційною ціною продажу товару та його собівартістю.

У судових інстанціях такі справи вирішуються по-різному. Зокрема, наявні позитивні рішення (див., наприклад, ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 13.01.2014 р. у справі № 9104/4024/11), але є і негативна практика (див. постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 09.10.2014 р. у справі № 826/6534/14).

Тому все-таки краще в цьому разі нарахувати податок на доходи, оскільки, враховуючи вартість планшета, навряд чи вийде переконливо довести, що він передавався "неперсоніфіковано".

Податок слід перерахувати протягом банківського дня, наступного за днем надання індивідуальної знижки (пп. 168.1.4 ПКУ).

У податковому розрахунку за формою № 1ДФ суму персоніфікованої знижки відображають із ознакою доходу "126".

І ще один момент, на який варто звернути увагу. Якщо планшети передаватимуться за підсумками проведення розіграшів призів, то виникне ризик застосування в цьому разі подвійної ставки податку на доходи фізичних осіб, а саме — 30 % (п. 167.3 ПКУ). На це звертають увагу і податківці (див. питання-відповідь з розділу 132.02 ресурсу База податкових знань ("ЗІР")). Тому подібних акцій краще уникати.

Є думка, що правочин "символічного акційного продажу" контролюючі органи можуть зарахувати до фіктивного або удаваного (ст. 228ст. 234ст. 235 ЦКУ), оскільки насправді відбувся правочин дарування (безкоштовного передання). Ці ризики повністю виключити не можна, хоча довести подібне в судовому порядку буде непросто. Фіктивні правочини належать до категорії оспорюваних, і їх недійсність повинна визнаватися в судовому порядку (ч. 2 ст. 234 ЦКУ), що було підтверджено в листі ВАСУ від 02.06.2011 р. № 742/11/13-11.

Втім, податкові органи найчастіше не звертаються до суду з таких питань, а в акті перевірки посилаються на наявність ознак недійсності правочину, а також на те, що він не мав реального характеру. На цій підставі без визнання правочину недійсним податківці донараховують податкові зобов'язання (див. лист Міністерства доходів і зборів України від 27.05.2013 р. № 3642/6/99-99-19-04-01-15).

В цілому ж можна убезпечити себе, отримавши з питання оподаткування операції акційного продажу індивідуальну податкову консультацію на підставі ст. 52 ПКУ, яку у разі отримання "негативної" відповіді можна оскаржити в суді (п. 53.3 ПКУ).

http://bz.ligazakon.ua/_site/_pic/sandglass.png) 14px 3px no-repeat;">

Умова:

Підприємство з метою проведення рекламної акції закупило 10 шт. планшетів за ціною 1200 грн. з ПДВ (ПДВ — 200 грн.). Ці планшети було продано покупцям за акційною ціною 1 грн. Сума індивідуальної знижки склала 1200 – 1 = 1199 грн., дохід у вигляді знижки: 1199 х 1,176471 = 1410,59 грн., податок на доходи фізичних осіб: 1410,59 х 0,15 = 211,59 грн.

Рішення:

Порядок відображення цих операцій розглянуто в таблиці

Таблиця

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік, грн.

Дт

Кт

Сума,
грн.

Доходи

Витрати

1

Отримано планшети для акційного продажу

281

631

10000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

2000,00

3

Оплачено планшети постачальнику

631

311

12000,00

4

Продано планшети (передано покупцям)

361

702

10,00

8,33

5

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

702

641/ПДВ

1,67

6

Включено планшети до витрат

902

281

10000,00

10000,00

7

Нараховано податок на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді знижки (з розрахунку на 1 планшет)

93

641/ПДФО

211,59

8

Перераховано податок на доходи фізичних осіб до бюджету

641/ПДФО

311

211,59

 

 Источник: http://bz.ligazakon.ua/
Влада Карпова, к. е. н., консультант з питань обліку та оподаткування

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить