brof banner
 

Особливості оподаткування фізосіб- єдинників роз'яснення від ДФС

Прочитано 190 раз
Оцените материал
(0 голосов)

Як оподатковувати єдиним податком різні види отриманого доходу? Хто з фізосіб-«єдинників» може надавати послуги юрособам?

Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Зміна системи оподаткування

ФОП-«єдин­ник» протягом року перейшов на загальну систему оподаткування. Чи може він знову зареєструватись платником єдиного податку у цьому самому році?

Ні, оскільки ФОП, який на початок року був платником єдиного податку та перейшов на сплату інших податків і зборів (загальну систему оподаткування) з 1 квітня (1 липня або 1 жовтня), вже скористався своїм правом на застосування спрощеної системи оподаткування у поточному році.

Послуги юрособам

Чи може ФОП-«єдин­ник» на другій групі надавати послуги, в тому числі побутові, юридичним особам — неплатникам єдиного податку та здійснювати реалізацію товарів таким суб’єктам господарювання?

Обмеження щодо продажу товарів платниками єдиного податку другої групи юридичним особам за умов дотримання вимог ПКУ законодавством не передбачено.

Водночас платники єдиного податку другої групи не мають права здійснювати господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, юридичним особам — неплатникам єдиного податку.

Турпослуги

Чи може здійснювати діяльність із надання послуг турагента ­ФОП-«єдин­­­ник» на другій групі?

Ні, фізична особа — підприємець не може здійснювати діяльність на другій групі платника єдиного податку в разі надання послуг, у ­тому числі туристичних, юридичним особам — неплатникам єдиного податку.

Послуги через Інтернет

Чи може ФОП-«єдин­ник» на першій групі здійснювати діяльність із надання побутових послуг населенню із застосуванням мережі Інтернет?

Перебувати на спрощеній системі оподаткування та бути платником єдиного податку першої групи може, зокрема, ФОП, який провадить господарську діяльність із надання побутових послуг населенню, за умови дотримання вимог, установлених ПКУ для платників єдиного податку першої групи.

У разі здійснення інших видів діяльності, в тому числі надання послуг із застосуванням мережі Інтернет, такий платник податків повинен обрати іншу групу платника єдиного податку або здійснювати діяльність на загальній системі оподаткування.

Страхова діяльність

Чи може ФОП-«єдин­ник» здійснювати діяльність на спрощеній системі оподаткування із надання послуг страхових агентів та брокерів?

ФОП може здійснювати господарську діяльність страхового агента з видом діяльності «Діяльність страхових агентів і брокерів» (КВЕД — 2010 клас 66.22) та перебувати на спрощеній системі оподаткування, проте не може здійснювати діяльність страхового брокера, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Сплата ЄП після переходу на спрощену систему

З якого місяця сплачувати єдиний податок ФОП, яка перейшла на спрощену систему оподаткування та обрала першу або другу групу?

Авансові внески з єдиного податку сплачуються фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку першої або другої групи не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця починаючи з  дати переходу на спрощену систему оподаткування.

Водночас платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Порядок ведення обліку

Повторна реєстрація «єдинником»

Чи потрібно реєструвати нову Книгу обліку, якщо ФОП повторно реєструється «єдинником» і вже має зареєстровану у контролюючому органі Книгу?

Ні, не потрібно, якщо фізична особа — підприємець повторно реєструється платником єдиного податку і має зареєстровану у контролюючому органі Книгу обліку, що зберігається у неї протягом трьох років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній ­запис, та яка не анульована та/або не закінчена.

Готівкові та безготівкові доходи

Як відображаються в Книзі обліку доходів доходи, отримані ФОП-«єдин­­ником»: в готівковій та безготівковій формі?

Якщо отримання доходу відбувається як в готівковій та безготівковій формі, то запис в Книзі обліку доходів здійснюється окремими рядками за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, а датою отримання доходу вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок ФОП або отримання готівки в касу.

Справляння турзбору

Яким чином  ФОП-«єдин­ник» повинен вести облік доходів та визначати дохід платника єдиного податку при справлянні  туристичного збору?

У Книзі обліку доходів відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, зокрема у вигляді туристичного збору.

Порядок визначення доходу та його склад

Власні кошти на підприємницькому рахунку

Чи включаються до доходу ФОП-«єдин­ника» кошти, внесені платником на поточний рахунок банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності?

Так, кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, відкритий фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку з урахуванням вимог ПКУ.

Дохід в інвалюті

Як ФОП-«єдин­нику» третьої групи включати до доходу дохід, отриманий в іноземній валюті, а також вести облік доходів за такими операціями?

У разі отримання виручки в іноземній валюті за надані товари (роботи, послуги) доходом ФОП-«єдин­ника» є вся сума коштів (з урахування комісії, утриманої банком), що надійшла на валютний рахунок, перерахована у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату отримання валюти.

До доходу, отриманого в іноземній валюті, ФОП-«єдин­ником» третьої групи, що не є платником ПДВ, включається:

сума, що надійшла на поточний рахунок платника у гривнях після обов’язкового продажу валютної виручки банком на дату зарахування грошей у гривнях;

залишок виручки в іноземній валюті, який не підлягає обов’язковому обміну в гривнях за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату надходження грошей на валютний рахунок.

При цьому розрахунок курсової різниці, яка виникає при продажу іноземної валюти ФОП, та включення такої курсової різниці до доходу «єдинника» нормами ПКУ не передбачено.

Діяльність за договорами комісії

Як оподатковуються доходи ФОП-«єдин­ника» у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами?

У разі отримання ФОП-«єдин­ником» коштів від надання послуг за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами у Книзі обліку доходів відображається вся сума, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою. При заповненні податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця до доходу включається сума отриманої винагороди повіреного (агента).

ФОП як податковий агент

ФОП-«єдин­ник» третьої групи здійснює діяльність за договорами комісії. Чи зменшується його дохід на суми податків та зборів, утримані (нараховані) таким платником під час виконання ним функцій податкового агента, а також суми ЄСВ, нараховані таким платником відповідно до закону?

Ні, положеннями ПКУ не передбачено зменшення доходу ФОП-«єдин­ника» третьої групи на суми податків та зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми ЄСВ, нараховані «єдинником» відповідно до закону.

Відступлення права вимоги

Яким чином оподатковуються доходи, отримані ФОП-«єдин­ником» у вигляді відступлення прав вимоги?

Укладення договору переуступки прав вимоги боргу ФОП-«єдин­­никами» є механізмом розрахунку по правочину купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) не у грошовій формі, а отже, не дає права ФОП застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.

Водночас доходи, отримані фізичною особою за результатами відступлення права вимоги боргу, оподатковуються ПДФО та військовим збором за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку — фізичних осіб.

Спільна діяльність

Як оподатковуються доходи ФОП-«єдин­ника» за договорами про спільну діяльність?

Якщо договір про спільну діяльність не обліковується в контролюючих органах і кожен учасник такого договору перебуває на обліку в контролюючих органах, то такі учасники договору виконують обов’язки платників податків ­самостійно. У цьому випадку учасник спільного договору ФОП-«єдин­ник» повинен враховувати дохід від здійснення діяльності за договором про спільну діяльність у загальному порядку разом з результатами діяльності від провадження власної господарської діяльності.

Послуги від нерезидента

Чи зобов’язаний ФОП-«єдин­ник» — неплатник ПДВ нараховувати та сплачувати ПДВ до бюджету при отриманні послуг від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України?

Будь-яка фізична особа — підприємець, у тому числі яка знаходиться на спрощеній системі оподаткування та не зареєстрована як платник ПДВ, що отримує послуги від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, є податковим агентом ­такого нерезидента в частині нарахування та сплати ПДВ до бюджету за такими операціями незалежно від суми здійснюваних операцій.

Обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

Роздрібний продаж пива

Чи має право ФОП-«єдин­ник» другої групи здійснювати роздрібний продаж пива, сидру, пері (без додання спирту)?

Так, ФОП-«єдин­ник» другої групи має право здійснювати роздрібний продаж пива, сидру, пері (без додання спирту) за наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та за умови дотримання вимог застосування спрощеної системи оподаткування, передбачених ПКУ.

Ганна ЧУБ, в. о. директора Департаменту податків і зборів з фізосіб, та 

Наталія ГОНЧАРОВА, заступник начальника відділу розгляду звернень платників податків управління адміністрування єдиного внеску, методології та розгляду звернень платників податків.

Источник: https://news.dtkt.ua/simple/individual-single-tax/55821

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить