brof banner
Единый налог

Единый налог (366)


Если предприниматель-единщик использует платежный терминал для расчетов за товары (услуги), его доходом будет сумма, поступившая на текущий счет.


Как физическому лицу - предпринимателю - плательщику единого налога отражать в налоговом учете доходы, полученные до даты регистрации Книги учета доходов?

Татьяна Федченко, заместитель директора Департамента - начальник Управления администрирования налогов и сборов с физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФСУ.


ДФСУ роз’яснила, які розрахункові документи має видавати своїм клієнтам (покупцям) підприємець, що продає туристичні продукти або послуги.

Коментар до ІПК від 08.10.2018 р. №4307/К/99-99-13-01-02-14/ІПК

Який розрахунковий документ надати?


Відповідно до п. 64.6 ПКУ на обліку в контролюючих органах повинні перебувати, зокрема, договори про спільну діяльність на території України без створення юросіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами. А що, як таких особливостей саме для вашого договору ПКУ не встановлено?


Плательщик, который изменил местонахождение, платит налоги по месту предыдущей регистрации до окончания текущего бюджетного периода. В ГФС по основному месту учета налогоплательщик уплачивает все налоги и сборы, которые законодательство обязывает платить на территории административно-территориальной единицы, соответствующей неосновному месту учета.


В соответствии с п. 299.7 НКУ в реестр плательщиков единого налога вносятся сведения о плательщике единого налога, в частности виды хозяйственной деятельности.


Чи необхідно ФОП – платникам ЄП І – ІІІ груп зберігати первинні документи та чи передбачена відповідальність за незабезпечення їх зберігання? Консультує ДФСУ


Візити податкових інспекторів на підприємства - не дивина. Тепер же вони все частіше приходять і до підприємців. Кого планово перевірять у 2018 році, можемо дізнатися з плану-графіка перевірок платників єдиного податку, який був оновлений 25 липня. Що ж можуть перевіряти податківці?


Вторую группу единого налога имеют право выбрать физические лица - предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе бытовых, плательщикам единого налога и/или населению, производство и/или продажу товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства, при условии, что в течение календарного года соответствуют совокупности следующих критериев:


Товариство - платник єдиного податку III групи (без сплати ПДВ) не веде господарської діяльності та не має найманих працівників. Чи потрібно подавати податкову звітність у разі відсутності протягом звітного періоду доходів, що підлягають оподаткуванню єдиним податком?

Страница 2 из 27