brof banner
Единый налог

Единый налог (384)


Информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по письменному запросу или с письменного разрешения соответствующего юридического или физического лица. ГФС по его письменному требованию о наличии банковских счетов, в остальных случаях - по решению суда.


Наказом Мінфіну  від 15.05.2018 р. № 511  затверджено форми звітності з єдиного внеску, у т.ч. і для фізичних осіб-підприємців (Додаток 5). Однак, затверджена форма містить низку помилок, внаслідок чого неможливо заповнити Додатка 5 вірно, у відповідності до законодавства та реєстраційних даних.


ДФС у Черкаській області навела два приклади розрахунків для платників єдиного податку, які отримують доходи в іноземній валюті.


Если предприниматель-единщик использует платежный терминал для расчетов за товары (услуги), его доходом будет сумма, поступившая на текущий счет.


Как физическому лицу - предпринимателю - плательщику единого налога отражать в налоговом учете доходы, полученные до даты регистрации Книги учета доходов?

Татьяна Федченко, заместитель директора Департамента - начальник Управления администрирования налогов и сборов с физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФСУ.


ДФСУ роз’яснила, які розрахункові документи має видавати своїм клієнтам (покупцям) підприємець, що продає туристичні продукти або послуги.

Коментар до ІПК від 08.10.2018 р. №4307/К/99-99-13-01-02-14/ІПК

Який розрахунковий документ надати?


Відповідно до п. 64.6 ПКУ на обліку в контролюючих органах повинні перебувати, зокрема, договори про спільну діяльність на території України без створення юросіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами. А що, як таких особливостей саме для вашого договору ПКУ не встановлено?


Плательщик, который изменил местонахождение, платит налоги по месту предыдущей регистрации до окончания текущего бюджетного периода. В ГФС по основному месту учета налогоплательщик уплачивает все налоги и сборы, которые законодательство обязывает платить на территории административно-территориальной единицы, соответствующей неосновному месту учета.


В соответствии с п. 299.7 НКУ в реестр плательщиков единого налога вносятся сведения о плательщике единого налога, в частности виды хозяйственной деятельности.

Страница 3 из 28