brof banner
Единый налог

Единый налог (366)


У Фонді соцстрахування роз'яснили, як фізособі-підприємцю можна отримати лікарняні та декретні


З 07.05.2018 р. фізичній особі — підприємцю встановлено ознаку «ФО пенсіонер за віком». З якого місяця такий підприємець звільняється від сплати ЄСВ за себе?


Чи зобов’язаний ФОП — платник єдиного податку ІІ групи у разі отримання в календарному році обсягу доходу понад 1 млн грн використовувати РРО при проведенні розрахункових операцій у безготівковій формі?


Податківці розповіли про особливості повторної реєстрації підприємцем після припинення своєї діяльності та про застосування РРО таким ФОП


Підприємець на єдиному податку користується вантажним автомобілем у власній господарській діяльності на підставі договору позички. Чи буде виникати у нього при цьому дохід? Дізнаємося думку податківців


Питання щодо того, як повинен оподаткувати отриману від ФСС допомогу підприємець, виникає вже не вперше. Наразі київські податківці вирішили, що відповідальним за нарахування і сплату податків в такому випадку є сам ФСС


Физические лица - предприниматели должны обеспечить наличие на торговом месте следующих документов:


Возвратная финансовая помощь - это сумма средств, поступившая налогоплательщику в пользование по договору, который не предусматривает начисление процентов или предоставление других видов компенсаций в виде платы за пользование такими средствами, и является обязательным к возврату.


В случае потери, повреждения или досрочного уничтожения документов, указанных в пп. 44.1 и 44.3 НКУ, плательщик налога  обязан в пятидневный срок со дня такого события письменно уведомить контролирующий орган по месту учета в порядке, установленном Кодексом, для представления налоговой отчетности. Налогоплательщик обязан восстановить утраченные документы в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем поступления уведомления в контролирующий орган (п. 44.5 НКУ).


Податківці надали роз'яснення щодо відповідальності за несвоєчасно сплачений платником єдиний податок

Страница 3 из 27