brof banner
Единый налог

Единый налог (366)


В какой срок, и по какой форме физическому лицу - предпринимателю - плательщику единого налога подавать в контролирующий орган заявление относительно периода ежегодного отпуска или срока утраты трудоспособности с целью освобождения от уплаты единого налога за этот период?


ГФС в ИНК от 26.03.2018 г. № 1217/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК напоминает, что в случае использования платежных терминалов при осуществлении расчетов за товары (услуги) доходом физического лица - плательщика единого налога считается сумма, поступившая на текущий счет. При этом датой получения доходов является дата поступления денежных средств на такой счет.


Доходом юридического лица - плательщика единого налога, является любой доход, включая доход представительств, филиалов, отделений такого юридического лица, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной) материальной или нематериальной форме, определенной п. 292.3 НКУ (п.п. 2 п. 292.1 НКУ).


Фізособа-підприємець (платник ІІІ групи єдиного податку, неплатник ПДВ) є турагентом. За якою датою та у який сумі виникає агентська винагорода, якщо 30.03.2018 р. отримано оплату від туриста у розмірі 28 тис. грн, а 02.04.2018 р. сплачено туроператору 27 тис. грн?


Податок на землю

Згідно з пп. 4 п. 297.1 ПКУ «єдинники» звільняються від обов’язку нараховувати земельний податок (крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для провадження господарської діяльності).


Приватні підприємці при заповненні декларацій платників єдиного податку III групи допускають помилки, які можуть призвести до донарахування податкового зобов’язання та застосування штрафних санкцій під час проведення камеральних перевірок контролюючими органами.


Як можна швидко ліквідувати ФОП? Куди звертатися та які документи потрібно для цього? Розповів міністр юстиції Павло Петренко.


На ІІІ групі платників єдиного податку можуть перебувати як фізичні, так і юридичні особи. Тому маємо дві форми декларації з ЄП для цієї групи, що не мають затвердженого порядку складання. Спробуємо з цим розібратися самостійно.


Мужчина с 2000 г. по 2010 г. осуществлял предпринимательскую деятельность на упрощенной системе налогообложения. При начислении пенсии им была предоставлена справка об уплате единого налога, но коэффициент заработка за период с 2000 г. по 2003 г. был учтен в нулевом значении. Правомерно ли начислена  пенсия  и  возможно  ли  отказаться  от  стажа за указанный период ?


Основанием для снятия физического лица - предпринимателя как налогоплательщика с учета в соответствующем контролирующем органе являются сведения о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя по его решению.

Страница 4 из 27