brof banner
Единый налог

Единый налог (376)


Податок на землю

Згідно з пп. 4 п. 297.1 ПКУ «єдинники» звільняються від обов’язку нараховувати земельний податок (крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для провадження господарської діяльності).


Приватні підприємці при заповненні декларацій платників єдиного податку III групи допускають помилки, які можуть призвести до донарахування податкового зобов’язання та застосування штрафних санкцій під час проведення камеральних перевірок контролюючими органами.


Як можна швидко ліквідувати ФОП? Куди звертатися та які документи потрібно для цього? Розповів міністр юстиції Павло Петренко.


На ІІІ групі платників єдиного податку можуть перебувати як фізичні, так і юридичні особи. Тому маємо дві форми декларації з ЄП для цієї групи, що не мають затвердженого порядку складання. Спробуємо з цим розібратися самостійно.


Мужчина с 2000 г. по 2010 г. осуществлял предпринимательскую деятельность на упрощенной системе налогообложения. При начислении пенсии им была предоставлена справка об уплате единого налога, но коэффициент заработка за период с 2000 г. по 2003 г. был учтен в нулевом значении. Правомерно ли начислена  пенсия  и  возможно  ли  отказаться  от  стажа за указанный период ?


Основанием для снятия физического лица - предпринимателя как налогоплательщика с учета в соответствующем контролирующем органе являются сведения о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя по его решению.


Физические лица - предприниматели - плательщики единого налога обязаны обеспечить хранение первичных документов, на основании которых заполнялись данные книги учета доходов или книги учета доходов и расходов, которые использовались для составления налоговой декларации плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя, или другие первичные документы, которые используются для составления налоговой отчетности по другим налогам и сборам - в случае их уплаты.


Записи в книге выполняются разборчиво чернилами темного цвета или шариковой ручкой. Внесение исправлений осуществляется путем новой записи (с отображением отрицательного или положительного Значение), который удостоверяется подписью плательщика налога.


ФОП-«загальносистемники», які припиняють діяльність, подають ліквідаційні декларації протягом 30 к.д. з дня держреєстрації припинення, а «єдинники» — протягом 40 к. д., що настають за останнім к. д. звітного кварталу.


Казалось бы, четкий ответ на этот вопрос находится в п.п. 4 п. 297.1 НКУ, где указано, что "плательщики единого налога освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на имущество (в части земельного налога), кроме земельного налога за земельные участки, которые не используются плательщиками единого налога первой - третьей групп для осуществления хозяйственной деятельности и плательщиками единого налога четвертой группы для ведения сельскохозяйственного товаропроизводства".

Страница 5 из 27