brof banner
Единый налог

Единый налог (384)


Физические лица - предприниматели - плательщики единого налога обязаны обеспечить хранение первичных документов, на основании которых заполнялись данные книги учета доходов или книги учета доходов и расходов, которые использовались для составления налоговой декларации плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя, или другие первичные документы, которые используются для составления налоговой отчетности по другим налогам и сборам - в случае их уплаты.


Записи в книге выполняются разборчиво чернилами темного цвета или шариковой ручкой. Внесение исправлений осуществляется путем новой записи (с отображением отрицательного или положительного Значение), который удостоверяется подписью плательщика налога.


ФОП-«загальносистемники», які припиняють діяльність, подають ліквідаційні декларації протягом 30 к.д. з дня держреєстрації припинення, а «єдинники» — протягом 40 к. д., що настають за останнім к. д. звітного кварталу.


Казалось бы, четкий ответ на этот вопрос находится в п.п. 4 п. 297.1 НКУ, где указано, что "плательщики единого налога освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на имущество (в части земельного налога), кроме земельного налога за земельные участки, которые не используются плательщиками единого налога первой - третьей групп для осуществления хозяйственной деятельности и плательщиками единого налога четвертой группы для ведения сельскохозяйственного товаропроизводства".


Пунктом 298.3.1 НКУ предусмотрено, что субъекты хозяйствования подают заявление с соответствующими сведениями, в частности, в случае изменения налогового адреса субъекта хозяйствования, изменения места осуществления хозяйственной деятельности.


Платникам єдиного податку дозволено укладати посередницькі договори і навіть самим бути посередниками. Але як тоді визначається оподаткований дохід «єдинника»? Як він відображає в обліку свою винагороду і «транзитні» кошти, які належать замовнику?


До какого числа нужно задекларировать доходы и уплатить единый налог предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения?


Податківці надали роз’яснення щодо можливості платником єдиного податку бути управителем нерухомого майна, реєстрації договору управління майном та особливостей оподаткування єдиним податком доходів управителя.


Усі фізичні особи – платники податків зобовʼязані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних протягом місяця з дня такої зміни. Наприклад, про зміну місця проживання, прізвища, імені, по батькові


Фізособи – підприємці та банки мають право не встановлювати ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки). При цьому фізична особа – підприємець має право не вести касову книжку.

Страница 6 из 28