brof banner
Единый налог

Единый налог (371)


ДФС в інформаційно-довідковому ресурсі "ЗІР" (підкатегорія 107.08) зазначила, що відповідно до п. 294.6 ПКУ у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, яка є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.


У налоговиков спросили: включаются ли в доход ФЛП ЕН проценты, полученные от банка за пользование средствами на счете (депозитном, текущем)?


ДФС у ЗІР (категорія 107.08) зазначає, що  фізособа-підприємець – платник єдиного податку, яка протягом року самостійно прийняла рішення про зміну групи платника єдиного податку, подає до контролюючого органу податкову декларацію наростаючим підсумком у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, в якій заповнює відповідні розділи (показники господарської діяльності): для платника єдиного податку відповідної групи, на якій перебував такий платник – показники за минулий період; для платника єдиного податку відповідної групи, яку обрав (нова група) такий платник – показники за податковий (звітний) період.


ДФС нагадує, що знаття з обліку платників єдиного внеску – фізичних осіб – підприємців, здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку (абз. 7 ч. 1 ст. 5 Закону №2464).


ДФС роз'яснила: на якій системі оподаткування буде перебувати новостворена фізособа–підприємець, яка до закінчення місяця, в якому відбулась її держреєстрація, подала заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та обрала ставку єдиного податку, встановлену для І або ІІ групи?


Отчетность ФЛП на едином налоге 2016

Понедельник, 23 Январь 2017 12:34

Плательщики единого налога представляют в органы ГФС налоговую декларацию плательщика единого налога по итогам отчетного периода. Поскольку такие отчеты являются налоговыми декларациями, их заполнение, представление, а также исправление в них ошибок осуществляются по общеустановленным для налоговых деклараций правилам. Об этом подробнее поговорим в статье.

Физическими лицами – предпринимателями (далее – ФЛП) – плательщиками единого налога Налоговая декларация плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя (далее – декларация) подается в орган ГФС по месту налогового адреса (п. 296.4 НКУ).


"Єдинники" активно надають посередницькі послуги. При цьому оподатковується в них лише сума посередницької винагороди. Як відображати в Книзі обліку доходів (доходів і витрат) та в декларації отримані «транзитні» суми, які належать замовнику?


Платникам єдиного податку слід своєчасно сплачувати суми єдиного податку та звірятися щодо стану розрахунків із бюджетом, щоб зненацька не отримати рішення про виключення з реєстру платників єдиного податку


Платникам єдиного податку слід своєчасно сплачувати суми єдиного податку та звірятися щодо стану розрахунків із бюджетом, щоб зненацька не отримати рішення про виключення з реєстру платників єдиного податку

Страница 10 из 27