brof banner
Единый налог

Единый налог (384)


Доходом для фізичної особи - підприємця – платника єдиного податку є дохід, отриманий в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.


Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Спрощена система оподаткування може бути обрана юридичною особою чи фізичною особою - підприємцем, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу ХIV Податкового кодексу України.


     Хозяйственный кодекс Украины определяет предпринимательскую деятельность, как самостоятельную, инициативную, и систематическую хозяйственную деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования на собственный риск с целью получения прибыли, а также достижения экономических и социальных благ.


З 1 січня 2012 року спрощена система оподаткування, обліку та звітності для юридичних осіб застосовується в порядку, встановленому Податковим кодексом України (далі - Кодекс), з урахуванням окремих особливостей, передбачених Законом України від 04.11.2011 №4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності ".


Відповідно до підпункту 291.4.1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) при розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене цим Кодексом.

Страница 28 из 28