brof banner
Единый налог

Единый налог (366)


Фізична особа-підприємець немає найманих працівників. Здійснив оплату за послуги іншому приватному підприємцеві. Чи необхідно подавати податковий розрахунок за формою №1ДФ?


Відповідно до п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.


Чи має право підприємець на єдиному податку укладати договори переуступки прав вимоги за зобов’язаннями (переведення боргу) щодо відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг)?


Доходом юридического лица - плательщика единого налога третьей группы является любой доход, включая доход представительств, филиалов, отделений такого юридического лица, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и / или безналичной) материальной или нематериальной форме.


Суб’єкти господарювання — самозайняті особи можуть самостійно оцінити ризики та ймовірність проведення у них податкових перевірок. 
За якими критеріями таких осіб включають до плану-графіка проведення перевірок, а також яку відповідальність може бути застосовано до них у разі виявлення порушення.


Податківці роз’яснили, хто із нових платників податку на прибуток після переходу зі спрощеної системи має коригувати свій фінрезультат до оподаткування за наслідками такого переходу.


Главное управление ГФС в Днепропетровской области по определению объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий юридическим лицом - субъектом хозяйствования, которое в 2017 году перешло с упрощенной системы налогообложения на общую систему налогообложения сообщает следующее.


Как заполняется книга учета доходов (книга учета доходов и расходов) в случае получения средств от оказания услуг, выполнения работ по договорам поручения, комиссии, транспортного экспедирования или по агентским договорам?


Після визначення платником єдиного податку КВЕДу нового виду діяльності чи з метою заміни основного, спочатку потрібно звернутися до держреєстратора для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань із заявою за формою № 11. У заяві обов’язкового треба зазначити лише ті КВЕДи, які заплановано додати та/або виключити,: навпроти коду виду економічної діяльності потрібно проставити позначку «х», вказавши таким чином, який КВЕД необхідно включити або виключити.


В соответствии с требованиями ст. 296 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) книгу учета доходов ведут плательщики единого налога первой и второй групп и плательщики единого налога третьей группы, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, в которой ежедневно по итогам рабочего дня отражают полученные доходы. Форма книги учета доходов (далее - Книга) утверждена приказом Министерства финансов Украины от 19.06.2015 г. № 579 "Об утверждении форм книги учета доходов и книги учета доходов и расходов и порядков их ведения".

Страница 8 из 27