brof banner
Единый налог

Единый налог (376)


Суб’єкти господарювання — самозайняті особи можуть самостійно оцінити ризики та ймовірність проведення у них податкових перевірок. 
За якими критеріями таких осіб включають до плану-графіка проведення перевірок, а також яку відповідальність може бути застосовано до них у разі виявлення порушення.


Податківці роз’яснили, хто із нових платників податку на прибуток після переходу зі спрощеної системи має коригувати свій фінрезультат до оподаткування за наслідками такого переходу.


Главное управление ГФС в Днепропетровской области по определению объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий юридическим лицом - субъектом хозяйствования, которое в 2017 году перешло с упрощенной системы налогообложения на общую систему налогообложения сообщает следующее.


Как заполняется книга учета доходов (книга учета доходов и расходов) в случае получения средств от оказания услуг, выполнения работ по договорам поручения, комиссии, транспортного экспедирования или по агентским договорам?


Після визначення платником єдиного податку КВЕДу нового виду діяльності чи з метою заміни основного, спочатку потрібно звернутися до держреєстратора для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань із заявою за формою № 11. У заяві обов’язкового треба зазначити лише ті КВЕДи, які заплановано додати та/або виключити,: навпроти коду виду економічної діяльності потрібно проставити позначку «х», вказавши таким чином, який КВЕД необхідно включити або виключити.


В соответствии с требованиями ст. 296 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) книгу учета доходов ведут плательщики единого налога первой и второй групп и плательщики единого налога третьей группы, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, в которой ежедневно по итогам рабочего дня отражают полученные доходы. Форма книги учета доходов (далее - Книга) утверждена приказом Министерства финансов Украины от 19.06.2015 г. № 579 "Об утверждении форм книги учета доходов и книги учета доходов и расходов и порядков их ведения".


Что указывается в строке 7 «Место осуществления хозяйственной деятельности» заявления о применении упрощенной системы налогообложения, если ФЛП - плательщик ЕН осуществляет деятельность по предоставлению услуг в заранее не определенных местах?


Підприємець досяг пенсійного віку. З 01.03.2017 р. йому призначено пенсію за віком. З’ясуємо, з якого місяця такій фізособі - пенсіонеру вже не потрібно сплачувати ЄСВ за себе.


Главное управление ГФС в Луганской области отмечает. Для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и / или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с вычислением и уплатой налогов, сборов.


Специалисты органов ГФС в Закарпатской области информируют, как физическому лицу-предпринимателю, плательщику единого налога отражать в налоговом учете доходы, полученные до даты регистрации Книги учета доходов и расходов.

Страница 9 из 27