brof banner
Единый налог

Единый налог (371)


В соответствии с требованиями ст. 296 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) книгу учета доходов ведут плательщики единого налога первой и второй групп и плательщики единого налога третьей группы, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, в которой ежедневно по итогам рабочего дня отражают полученные доходы. Форма книги учета доходов (далее - Книга) утверждена приказом Министерства финансов Украины от 19.06.2015 г. № 579 "Об утверждении форм книги учета доходов и книги учета доходов и расходов и порядков их ведения".


Что указывается в строке 7 «Место осуществления хозяйственной деятельности» заявления о применении упрощенной системы налогообложения, если ФЛП - плательщик ЕН осуществляет деятельность по предоставлению услуг в заранее не определенных местах?


Підприємець досяг пенсійного віку. З 01.03.2017 р. йому призначено пенсію за віком. З’ясуємо, з якого місяця такій фізособі - пенсіонеру вже не потрібно сплачувати ЄСВ за себе.


Главное управление ГФС в Луганской области отмечает. Для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и / или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с вычислением и уплатой налогов, сборов.


Специалисты органов ГФС в Закарпатской области информируют, как физическому лицу-предпринимателю, плательщику единого налога отражать в налоговом учете доходы, полученные до даты регистрации Книги учета доходов и расходов.


Відповідно до підпункту 2 пункту 292.1 ПКУ доходом юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ.


З якого звітного періоду платник єдиного податку I або II групи повинен сплачувати єдиний податок за новою ставкою в більшому розмірі у разі зміни місця провадження господарської діяльності та/або видів господарської діяльності? Консультує ДФСУ.


Київські податківці у новому листі розглянули питання щодо особливостей первинного обліку господарської діяльності підприємця-платника єдиного податку.


З метою уникнення порушення терміну сплати авансових платежів ДФСУ рекомендує "єдинникам" I і II груп подавати заяву щодо періоду щорічної відпустки - до початку відпустки, заяву щодо терміну втрати працездатності - одразу після закінчення лікарняного.