Кадровый учет

Кадровый учет (188)


ВIДПОВIДЬ 2: За статтею 48 КЗпП трудова книжка є основним документом про трудову дiяльнiсть працiвника.


ПИТАННЯ 1: Хто має право вносити запис до трудової книжки працiвника пiд час першого працевлаштування? Як правильно заповнювати першу сторiнку трудової книжки працiвника? Як виправити допущенi помилки?


Відповідно до ст.21 КЗпП України та постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245 працівники підприємств, установ, організацій мають право крім основного трудового договору укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.    При цьому таких договорів може бути кілька , тобто працювати за сумісництвом можна не на одному підприємстві.


Чи потрiбно в разi продовження контракту видавати наказ по пiдприємству про внесення змiн до наказу про прийняття на роботу працiвника на умовах контракту? Чи припиняються трудовi вiдносини мiж працiвником i керiвником пiдприємства в разi продовження, переукладення контракту? На ці та інші питання відповіли у Мінсоцполітики.


 КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент


Мін'юст роз'яснив, до якої відповідальності можна притягнути бухгалтера,повідомляє ЮРЛІГА.


Планується звiльнення працiвникiв у зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємства з правонаступництвом. Чи допускається в такому разi звiльнення жiнки, яка має дитину вiком до одного року та перебуває у вiдпустцi для догляду за нею?


Разъяснение предоставляет главный государственный инспектор отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно - правовых актов Управления Гоструда в Кировоградской области Татьяна Цигульськая.


До начала работы работника по заключенному трудовому договору собственник предприятия, учреждения, организации или физическое лицо должно подать в территориальные органы Государственной фискальной службы по месту учета их в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование уведомление о принятии такого работника на работу.


У повiдомленнi про прийняття на роботу допустили помилку в прiзвищi. Її виявлено пiсля того, як працiвник приступив до роботи. Чи буде порушенням направлення повiдомлення типу «скасовуюче» й одночасно «початкове», якщо датою повiдомлення буде дата пiсля приймання працiвника?

Страница 1 из 14