brof banner
Кадровый учет

Кадровый учет (232)


Фахівці Держпраці нагадують, кому потрібно проходити медичні огляди та як часто


Индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц предоставляются страхователям и/или застрахованному лицу по формам:


Особи, які не досягли вісімнадцятирічного віку, у трудових правовідносинах прирівнюються до повнолітніх. Проте щодо охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці для них передбачено пільги. Які саме пільги? Які особливості працевлаштування та звільнення неповнолітніх?


В соответствии со ст. 14 НКУ работником является физическое лицо, которое непосредственно собственным трудом выполняет трудовую функцию согласно заключенному с работодателем трудовому договору (контракту) в соответствии с законом.


Летом, в период каникул, многие из несовершеннолетних имеют желание немного заработать. На практике несовершеннолетние работники, устраиваясь на работу, в большинстве своем не знают о правах и льготах, которые гарантируются им государством, и не все работодатели соблюдают условия при использовании труда несовершеннолетних работников.


Должен ли страхователь, штатная численность которого состоит из одного наемного работника, находящегося в отпуске по беременности и родам, формировать таблицу 1 приложения 4 отчета о суммах начисленного ЕСВ?


Поговоримо про листування з військкоматами та відповідальність за це.


В соответствии со ст. 147 КЗоТ за нарушение трудовой дисциплины к работнику может быть применена только одна из следующих мер взыскания:


За домовленістю із працівником його може бути прийнято на роботу у вихідний день і тоді, коли перший день початку трудових відносин є для нього вихідним або неробочим, — адже законодавство не передбачає, щоб у перший день початку трудових відносин працівник був обов'язково призначений у зміну чи вийшов на робоче місце, - інформує Держпраці у Дніпропетровській області.


Вiдсторонення від роботи, зокрема, допускається у разi появи на роботi в нетверезому станi, вiдмови або ухилення вiд обов’язкових медоглядiв, навчання, iнструктажу i перевiрки знань з охорони працi та протипожежної охорони

Страница 1 из 17