brof banner
Кадровый учет

Кадровый учет (225)


В соответствии со ст. 147 КЗоТ за нарушение трудовой дисциплины к работнику может быть применена только одна из следующих мер взыскания:


За домовленістю із працівником його може бути прийнято на роботу у вихідний день і тоді, коли перший день початку трудових відносин є для нього вихідним або неробочим, — адже законодавство не передбачає, щоб у перший день початку трудових відносин працівник був обов'язково призначений у зміну чи вийшов на робоче місце, - інформує Держпраці у Дніпропетровській області.


Вiдсторонення від роботи, зокрема, допускається у разi появи на роботi в нетверезому станi, вiдмови або ухилення вiд обов’язкових медоглядiв, навчання, iнструктажу i перевiрки знань з охорони працi та протипожежної охорони


В соответствии со ст. 40 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия может быть расторгнут собственником или уполномоченным им органом в случае неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании. За работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.


Яка процедура зміни директора підприємства? Які відомості та куди потрібно надати?


Довіра до працівника, який безпосередньо обслуговує ТМЦ або грошові кошти, для роботодавця є вкрай важливою. І втрата довір’я має спричинити звільнення такого працівника. Та кого саме це стосується — працівників, які працюють касирами, бухгалтерами, чи весь персонал, який має справу з такими цінностями за разовими документами (довіреність, під звіт тощо)?


Прежде всего следует отметить, что процедура оформления и выдачи дубликата трудовой книжки определена Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной совместным приказом Минтруда, Минюста, Минсоцзащиты населения от 29.07.1993 г. № 58 (далее - Инструкция № 58).


Новостворена юрособа обрала керівника, про що складено протокол. Діяльність ще не розпочалась. Чи потрібно подавати повідомлення про прийняття на роботу, якщо керівнику зарплата не призначалась (без нарахування зарплати)?


Відповідно до статті 38 КЗпП працівник має право у будь-який строк розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, письмово попередивши про це роботодавця за два тижні. Попередження роботодавця про наступне звільнення є обов’язком працівника.


Вновь созданное юридическое лицо избрало руководителя, о чем составлен протокол. Деятельность еще не началась. Нужно ли подавать уведомление о принятии на работу, если руководителю зарплата не назначалась (без начисления заработной платы)?

Страница 1 из 17