brof banner
Кадровый учет

Кадровый учет (216)


Вновь созданное юридическое лицо избрало руководителя, о чем составлен протокол. Деятельность еще не началась. Нужно ли подавать уведомление о принятии на работу, если руководителю зарплата не назначалась (без начисления заработной платы)?


Враховуючи статистичні дані, на сьогодні з’явилася тенденція до зростання кількості безробітних громадян, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років.

Тому урядом як запобіжний захід, що має зупинити зростання безробіття серед вищезазначеної категорії громадян, внесено зміни до чинного законодавства. Які саме зміни, кого вони стосуються, з якої дати набирають чинності та який механізм їх застосування на практиці, читайте далі.


Фахівці Держпраці нагадують, що порушення трудового законодавства тягне за собою фінансові та адміністративні санкції.


Для роботи за  сумісництвом  згоди  адміністрації  за  місцем основної роботи  не потрібно.

  Проте, обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками державних підприємств, установ і   організацій разом  з профспілковими комітетами лише щодо працівників  окремих  професій та посад, зайнятих на важких роботах і на  роботах  із  шкідливими або  небезпечними  умовами  праці, додаткова  робота  яких   може призвести до наслідків, що негативно позначаться  на стані їхнього здоров'я та безпеці виробництва. Обмеження  також  поширюються  на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок.


За частиною 2 ст. 2 КЗпП працівники реалізують право на працю через укладання трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.


Частиною третьою ст. 24 КЗпП визначено, що працiвника не може бути допущено до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу.


Если на предприятии из-за отсутствия надлежащих организационно - технологических условий остановлен производственный процесс независимо от того, полностью или частично в отдельных его структурных подразделений, то такая ситуация называется периодом простоя.


Отвечает старший инспектор Управления Гоструда в Полтавской области Татьяна Островская:


Громадяни України мають можливість відмовитися від прийняття ІПН за релігійними переконаннями. Роботодавці ведуть кадровий та зарплатний облік таких громадян за серією та номером паспорта – згідно з відміткою у паспорті. Поговоримо про порядок отримання такої відмітки та нюанси ведення обліу та звітності.


Чи потрібні кадрові документи фізичній особі-підприємцю за наявності найманих працівників? Чи існують якісь відмінності від кадрової документації у юросіб та чим слід керуватися при складання такої кадрової документації?

Страница 1 из 16