Кадровый учет

Кадровый учет (201)


У деяких випадках роботодавці для зменшення витрат на оплату праці персоналу вдаються не лише до урізання надбавок, премій, зміни систем преміювання, скасування заохочувальних виплат, а й до прямого зменшення окладів (тарифних ставок). Чи законне таке зменшення та в яких випадках воно можливе?


Як правильно в штатному розписі відобразити посади, які займають на підприємстві працівники? Чи допускається створювати розширені назви професій, доповнюючими словами або через дефіс, або з наведенням уточнень у дужках? Консультує Держпраці.


Як правильно в штатному розписі відобразити посади, які займають на підприємстві працівникиЯк прийняти на роботу працівника, який буде виконувати роботи по двом посадам? Чи можна укласти з працівниками один трудовий договір чи слід оформлювати сумісництво чи суміщення?


Чим вiдрiзняється процедура укладання та розiрвання тимчасових договорiв з працiвниками? Чи має право власник або уповноважений ним орган застосовувати випробування для працiвникiв, якi працевлаштовуються за такими договорами? Чи потрiбно зазначати в трудовiй книжцi про тимчасовий (сезонний) характер роботи? Консультує Мінсоцполітики.


Кожному із роботодавців в конкретний моменту часу доводиться приймати на роботу інваліда. Як правильно прийняти такого працівника на роботу? Які особливості має таке оформлення? Які додаткові умови потрібно буде створювати для робочого місця інваліда? Коли можна відмовити в працевлаштуванні інваліду?


Час простою і хвороби не враховується, вагітність скасовує випробування, змінний графік не змінює строків випробування, а звільнення за угодою сторін можливе.


Перевірки підприємств проводяться один раз на рік, якщо підприємство здійснює бронювання військово­зобов’язаних та на них працюють призначені в команди на воєнний час військовозобов’язані й один раз на три роки — решта, повідомляє "Вісник. Офіційно про податки". Список питань, які підлягають перевірці, чітко визначено додатком 27 до Порядку № 921.


Окружний адміністративний суд (постанова від 21.06.2017 р. у справі № П/811/820/17), розглядаючи спір про скасування постанови органу Держпраці, якою до підприємства було застосовано штраф в розмірі 3 200 грн. за неведення обліку робочого часу і ненарахування заробітної плати директору (він же засновник підприємства, на якому діяльність тимчасово не ведеться),


Перевірки підприємств проводяться один раз на рік, якщо підприємство здійснює бронювання військово­зобов’язаних та на них працюють призначені в команди на воєнний час військовозобов’язані й один раз на три роки — решта.


Роботодавець не завжди може забезпечити персонал належними умовами праці. До того ж працівники часто не мають бажання витрачати час на дорогу або ж обставини складаються так, що працювати доводиться вдома. Тож у нагоді стає надомна форма роботи. Як оформити такі трудові відносини?

Страница 1 из 15