brof banner
Налог на прибыль

Налог на прибыль (183)


Згідно із внесеними Законом України від 04.07.2013 р. N 403-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об'єктів нерухомості" змінами на суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) платникам дозволено зменшувати суму авансових внесків з податку на прибуток.


Чи має право платник єдиного податку другої групи видавати розрахункові документи, оформлені на підприємство, працівник якого проживав у готелі такого платника єдиного податку під час відрядження?
Чи має право таке підприємство збільшувати податковий кредит за рахунок ПДВ, сплаченого працівником за готельні послуги під час перебування у відрядженні?


«Чи повинно підприємство сплачувати авансові внески з податку на прибуток у 2013 році, якщо у 2012 році воно було платником податку на прибуток на загальних підставах (за підсумками декларації за 9 місяців 2012 року та річної декларації отримано дохід, що перевищує 10 млн. гривень), але у 2013 році підприємство отримало свідоцтво платника єдиного податку на 6 групі оподаткування  із відсотковою ставкою 7%?»

Відповідно до ст. 57 Податкового Кодексу платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.


Починаючи з 2013 р. змінами, внесеними Законом N 5083 до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу, запроваджено авансову сплату податку на прибуток і спрощено порядок звітування - подається лише річна декларація з податку на прибуток. Цій темі було присвячено чимало матеріалів у нашому виданні. Крім того, наказом N 1171 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію. Проте у платників виникає ще багато запитань щодо сплати авансових внесків. Розглянемо такі питання: строки сплати авансових внесків; яку передбачено відповідальність за їх несвоєчасну сплату; чи потрібно сплачувати авансові внески з податку на прибуток, якщо підприємство за підсумками 2012 р. задекларувало доходів на суму понад 10 млн. грн., але протягом I кварталу 2013 р. отримало збитки; як надміру сплачені кошти з податку на прибуток можна спрямувати на сплату авансових внесків тощо.


Добрый день! У предприятия есть кредиторская задолженность перед иностранным поставщиком с 2009 года. Должно ли предприятие уменьшать расходы или отображать доходы по налогу на прибыль в сумме непогашенной кредиторской задолженности?


Предприятие, руководствуясь положениями п. 57.1 НКУ, не уплачивает авансовые взносы по налогу на прибыль. Имеет ли возможность такое предприятие в течение отчетного (налогового) года уплачивать некоторые суммы, которые в будущем будут зачтены как уплата налога на прибыль по результатам отчетного 2013 года?


О том, что для предприятия, которое с 1 апреля 2013 г. перешло на упрощенную систему налогообложения с уплатой единого налога (4 группа), отчетным налоговым периодом может являться только I квартал, «Б&З» отмечал в ответе на вопрос «Предприятие переходит на «упрощенку»: когда представлять Декларацию по прибыли».


Согласно абз. 2 п. 2 подраздела 4 раздела XX НКУ плательщики налога на прибыль, которые начиная с 2013 года представляют годовую налоговую декларацию в соответствии с п. 57.1 этого Кодекса, должны были уплатить в январе – феврале 2013 года авансовые взносы по этому налогу в размере 1/9 налога на прибыль, начисленного в налоговой отчетности за девять месяцев 2012 года, в течение 20 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) месяца.


З 1 січня 2013 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України від 05.07.12р. № 5083-VI, в частині введення річного (податкового) періоду звітування для платників податку на прибуток.


Нагадаємо, що з 1 січня 2013 року згідно зі ст. 39 ПКУ звичайні ціни застосовують у разі здійснення платником податків: а) бартерних операцій; б) операцій із пов’язаними особами; в) операцій із платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування чи інші ставки, ніж основна ставка податку на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізосіб — несуб’єктів підприємницької діяльності; г) в інших випадках, визначених ПКУ.

Страница 3 из 14