brof banner
Налог на прибыль

Налог на прибыль (183)


 Юридична особа, платник податку на прибуток, у IV кварталі 2011 року отримала поворотну позику, але, не повернувши її, включила суму позики до доходу. В I кварталі 2012 року цю саму позику знову не було повернуто. Чи потрібно включати до доходу цю позику у I кварталі 2012 року?


Відповідно до пп. 153.2.1 та пп. 153.2.2 п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі — ПКУ) дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) пов’язаним особам, визначається відповідно до договірних цін, але не менших від звичайних цін на такі товари, роботи, послуги, що діяли на дату такого продажу, у разі якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20% від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги).


Яка сума витрат на оплату праці найманих працівників включається до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування (повністю нарахована сума витрат, без вирахування ПДФО та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи за мінусом ПДФО та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)?


Письмо ГНСУ от 20.04.2012 г. №7045/6/15-1215. Государственная налоговая служба Украины письмом № 7045/6/15-1215 от 20.04.2012 г. осветила вопрос отнесения расходов на охрану труда и технику безопасности в состав общепроизводственных.


Відповідно до пп. 14.1.97 ст. 14 ПКУ від 2 грудня 2010 року №2755-VI оперативний лізинг (оренда) — господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає передачу орендарю основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом (орендою).


Многие предприниматели стремятся получить свидетельство НДС, поскольку оно позволяет более эффективно осуществлять хозяйственную деятельность. При этом бывают случаи, когда предприниматели стремятся всячески снизить сумму налоговых отчислений, используя незаконные схемы. За нарушения налогового законодательства предусмотрены суровые административные меры, которые могут не только привести к штрафным санкциям, но и повлечь за собой аннулирование свидетельства НДС субъекта хозяйствования.


Як відображаються кошти, залучені за договором процентної позики від нерезидента, який не має офшорного статусу, та проценти, нараховані за користування цими коштами?


Як у податковому обліку боржника відображається операція з переуступки боргу за основною сумою фінансового кредиту? 

Операції з переведення боргу регулюються ст. 520-524 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. №435-IV зі змінами та доповненнями.


Як оподаткуються кошти, отримані неприбутковою організацією у вигляді відсоткової та безвідсоткової поворотної допомоги (позики) для покриття кошторисних витрат?


Предприятие осуществляет ремонты оборудования, задействованного в производстве продукции. В бухгалтерском учете стоимость таких ремонтов относит в дебет счета 91 (если они приводят к увеличению будущих экономических выгод – в дебет счета 152). Имеет ли предприятие право включить стоимость таких ремонтов в налоговые расходы в том отчетном периоде, в котором ремонты были осуществлены (в пределах 10 %-ого лимита), или их следует включать в расходы по дате продажи готовой продукции?

Страница 10 из 14