Налоговая отчетность

Налоговая отчетность (115)


Відповідно до п. 2.1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція), в облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо крім доходу вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.


У липні 2017 р. підприємством проведено перерахунок за дивідендами, виплаченими у I та II кварталі поточного року. Чи можна зменшити суму, що підлягає перерахуванню до бюджету, на суму перерахунку та як відображаються в формі № 1ДФ обидва результати?


Чи потрібно включати у рядок «Військовий збір» розділу ІІ форми № 1ДФ доходи, які виплачуються підприємцям за ознакою «157»?


Підприємством надано путівку на оздоровлення дитині працівника, який є членом профспілки. Чий реєстраційний номер облікової картки платника податків відображати у формі № 1ДФ: батька (працівника підприємства) чи його дитини?


Працівник підприємства (менеджер) згідно з наказом працює за сумісництвом охоронником. Як відображати нараховані суми за місяць щодо такого працівника, якщо він одержує заробітну плату за основним місцем роботи та за сумісництвом? Які ознаки доходів зазначаються у формі № 1ДФ?


Наказом по підприємству працівнику до його ювілею було вручено подарунок у вигляді мобільного телефону вартістю 14 500 грн. Чи потрібно вартість цього подарунка оподаткувати податком на доходи фізичних осіб та військовим збором і яку ознаку доходу зазначати у формі № 1ДФ?


У разі неподання до органу ДФС фінансової звітності разом з декларацією з податком на прибуток (звітом неприбуткових організацій) як її невід’ємної частини, така податкова звітність не визнається податковою декларацією.


До утримання з доходів фізосіб військового збору податкові агенти вже звикли. Але й досі роз’яснення щодо його відображення в формі №1ДФ доводиться шукати з різних джерел. Наводимо кілька з них.


Налоговые агенты обязаны подавать налоговый расчет суммы дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков, а также суммы удержанного с них налога (форма № 1ДФ) в контролирующий орган по месту своего расположения.

Страница 1 из 9