brof banner
Налоговая отчетность

Налоговая отчетность (117)


Согласно разд. III Порядка заполнения и подачи налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков, и сумм удержанного с них налога, утвержденного приказом Минфина от 13.01.2015 г. № 4 (далее - Порядок): в графе 3а «Сумма начисленного дохода» отражается (за отчетный квартал) доход, начисленный физическому лицу в соответствии с признаком дохода согласно справочнику признаков доходов, приведенному в приложении к Порядку. В случае начисления дохода его отражение в графе 3а является обязательным независимо от того, выплачены ли такие доходы.


Податківці нагадали порядок заповнення додатка 2 до декларації з ПДВ "Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)".


Відповідно до п. 2.1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція), в облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо крім доходу вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.


У липні 2017 р. підприємством проведено перерахунок за дивідендами, виплаченими у I та II кварталі поточного року. Чи можна зменшити суму, що підлягає перерахуванню до бюджету, на суму перерахунку та як відображаються в формі № 1ДФ обидва результати?


Чи потрібно включати у рядок «Військовий збір» розділу ІІ форми № 1ДФ доходи, які виплачуються підприємцям за ознакою «157»?


Підприємством надано путівку на оздоровлення дитині працівника, який є членом профспілки. Чий реєстраційний номер облікової картки платника податків відображати у формі № 1ДФ: батька (працівника підприємства) чи його дитини?


Працівник підприємства (менеджер) згідно з наказом працює за сумісництвом охоронником. Як відображати нараховані суми за місяць щодо такого працівника, якщо він одержує заробітну плату за основним місцем роботи та за сумісництвом? Які ознаки доходів зазначаються у формі № 1ДФ?


Наказом по підприємству працівнику до його ювілею було вручено подарунок у вигляді мобільного телефону вартістю 14 500 грн. Чи потрібно вартість цього подарунка оподаткувати податком на доходи фізичних осіб та військовим збором і яку ознаку доходу зазначати у формі № 1ДФ?


У разі неподання до органу ДФС фінансової звітності разом з декларацією з податком на прибуток (звітом неприбуткових організацій) як її невід’ємної частини, така податкова звітність не визнається податковою декларацією.

Страница 1 из 9