НДС

НДС (184)


Про це розповіли в Головному управлінні ДФС у Луганській області. Згідно з підпунктами «а» та «б» п. 185.1 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.


Плательщиками НДС являются лица, перечень которых приведен в п. 180.1 ст. 180 НКУ:


В соответствии с п. 197.8 НКУ, освобождаются от обложения НДС операции по поставке услуг по перевозке (перемещению) пассажиров и грузов транзитом через таможенную территорию Украины, а также предоставление услуг, связанных с такой перевозкой (перемещением).


ДФСУ розповіла, чи відображати в декларації з ПДВ податковий кредит на підставі двох податкових накладних та розрахунку коригування до помилкової накладної, якщо було помилково оформлено зайву податкову накладну (двічі на одне постачання).


Помилковим є списання/зарахування коштів, що відбулося з вини банку або клієнта з рахунку неналежного платника та/або на рахунок неналежного отримувача (Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 22.01.2004 № 22).


Специалистов ГФСУ спросили: в налоговой декларации по НДС какого отчетного периода отражается корректировка налоговых обязательств и налогового кредита на основании расчета корректировки к налоговой накладной?


ДФСУ у листі від 03.10.2016 р. №21411/6/99-99-15-03-02-15 нагадує, що платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року,  які після цієї дати починають використовуватися повністю або частково в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності платника податку.


ДФСУ в листі від 06.10.2016 р. №21776/6/99-99-15-03-02-15 розглядає ситуацію за правилом «першої події». А саме, за п. 198.2 ПКУ датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:


У листі від 06.10.2016 р. №21777/6/99-99-15-03-02-15 ДФСУ розглянула питання щодо оподаткування ПДВ операцій зі згортання (погашення) дебіторської та кредиторської заборгованостей і робить наступний висновок.


У листі від 06.10.2016 р. №21760/6/99-99-15-03-02-15 ДФСУ зазначає, що за вищезазначеними правилами потрібно оподатковувати ПДВ операції з безоплатного розповсюдження рекламних матеріалів, зразків матеріалів, проведення семінарів/рекламних заходів, якщо підприємство не включає до їх собівартості проданих товарів/послуг. 

Страница 1 из 14