brof banner
НДС

НДС (188)


Если на дату подачи НДС-отчетности сумма средств на счете в СЕА НДС плательщика налога превышает сумму, подлежащую перечислению в бюджет в соответствии с налоговой отчетностью, налогоплательщик вправе подать в контролирующий орган в составе такой налоговой отчетности заявление, согласно которому такие средства подлежат перечислению на счет такого плательщика НДС, реквизиты которого указаны в заявлении, в сумме остатка средств, которая превышает сумму налогового долга по НДС и сумму согласованных налоговых обязательств по НДС.


Порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг безпосередньо залежить від місця постачання таких послуг. Так, якщо місце послуг, які платник ПДВ надає нерезидентові, розміщене за межами митної території України, такі операції не оподатковують ПДВ. Податкових зобов’язань із ПДВ за такою операцією не визначають і податкової накладної не складають.


ДФСУ розглянула питання щодо порядку відображення податкових зобов'язань у декларації з ПДВ у випадку помилкового складання податкових накладних на операцію з постачання товарів/послуг.


Який порядок оподаткування ПДВ грошових коштів, помилково перерахованих контрагентом на поточний рахунок підприємства, у разі їх повернення такому контрагенту у п’ятиденний термін, запросили у видання "Вісник.Офіційно про податки"

Про це розповіли в Головному управлінні ДФС у Луганській області. Згідно з підпунктами «а» та «б» п. 185.1 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.


Плательщиками НДС являются лица, перечень которых приведен в п. 180.1 ст. 180 НКУ:


В соответствии с п. 197.8 НКУ, освобождаются от обложения НДС операции по поставке услуг по перевозке (перемещению) пассажиров и грузов транзитом через таможенную территорию Украины, а также предоставление услуг, связанных с такой перевозкой (перемещением).


ДФСУ розповіла, чи відображати в декларації з ПДВ податковий кредит на підставі двох податкових накладних та розрахунку коригування до помилкової накладної, якщо було помилково оформлено зайву податкову накладну (двічі на одне постачання).


Помилковим є списання/зарахування коштів, що відбулося з вини банку або клієнта з рахунку неналежного платника та/або на рахунок неналежного отримувача (Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 22.01.2004 № 22).


Специалистов ГФСУ спросили: в налоговой декларации по НДС какого отчетного периода отражается корректировка налоговых обязательств и налогового кредита на основании расчета корректировки к налоговой накладной?

Страница 1 из 14