brof banner
Оплата труда

Оплата труда (183)


Податківці вказали, куди сплачувати ПДФО ФОПу-роботодавцю у разі здійснення діяльності працівниками не за його податковою адресою.


О сроках выплаты заработной платы

Четверг, 01 Ноябрь 2018 12:18

Согласно ст. 24 Закона Украины "Об оплате труда" (далее - Закон) сроки выплаты заработной платы устанавливаются предприятиями самостоятельно в коллективном договоре или нормативном акте работодателя с соблюдением норм законодательства. При этом заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата.


Директор працює за графіком 2 години на день (1/4 ставки). Як в такому розраховується зарплата?

ФОП на єдиному податку ІІ групи сплачує ЄСВ за себе (22% від 3 723 грн). Чи може ФОП нараховувати ЄСВ не з мінімального розміру зарплати, а, наприклад, з 10000 грн для того, щоб пенсія була більшою? Чи потрібно для цього укладати договір з Пенсійним Фондом?

Івано-Франківський окружний адмінсуд 16.07.2018 р. у справі № 809/822/18 вирішував, чи треба застосовувати штраф у розмірі 10 мінзарплат за несвоєчасну виплату компенсації невикористаної відпустки при звільненні


Неоднозначность позиции органов Гоструда в части применения тех или иных мер ответственности к работодателям за нарушение порядка выплаты заработной платы вызвала необходимость обратиться за соответствующими разъяснениями в Департамент по вопросам труда Гоструда.


Суд допускає можливість виправити порушення до початку проведення перевірки Держпраці. Однак, зі змісту наказу про індексацію, підприємство може отримати штраф у розмірі як 1 МЗП, так і 10 МЗП за кожного працівника. Варто почути Верховний Cуд та врахувати його висновки.


При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения (ст. 116 КЗоТ). В случае невыплаты по вине собственника или уполномоченного им органа причитающихся уволенному работнику сумм в указанные сроки, при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение, организация должны выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета (ст. 117 КЗоТ).


Согласно ст. 62 КЗоТ сверхурочными считаются работы сверх установленной продолжительности рабочего дня (статьи 52, 53 и 61 КЗоТ).

Страница 1 из 14