brof banner
Оплата труда

Оплата труда (181)


Директор працює за графіком 2 години на день (1/4 ставки). Як в такому розраховується зарплата?

ФОП на єдиному податку ІІ групи сплачує ЄСВ за себе (22% від 3 723 грн). Чи може ФОП нараховувати ЄСВ не з мінімального розміру зарплати, а, наприклад, з 10000 грн для того, щоб пенсія була більшою? Чи потрібно для цього укладати договір з Пенсійним Фондом?

Івано-Франківський окружний адмінсуд 16.07.2018 р. у справі № 809/822/18 вирішував, чи треба застосовувати штраф у розмірі 10 мінзарплат за несвоєчасну виплату компенсації невикористаної відпустки при звільненні


Неоднозначность позиции органов Гоструда в части применения тех или иных мер ответственности к работодателям за нарушение порядка выплаты заработной платы вызвала необходимость обратиться за соответствующими разъяснениями в Департамент по вопросам труда Гоструда.


Суд допускає можливість виправити порушення до початку проведення перевірки Держпраці. Однак, зі змісту наказу про індексацію, підприємство може отримати штраф у розмірі як 1 МЗП, так і 10 МЗП за кожного працівника. Варто почути Верховний Cуд та врахувати його висновки.


При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения (ст. 116 КЗоТ). В случае невыплаты по вине собственника или уполномоченного им органа причитающихся уволенному работнику сумм в указанные сроки, при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение, организация должны выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета (ст. 117 КЗоТ).


Согласно ст. 62 КЗоТ сверхурочными считаются работы сверх установленной продолжительности рабочего дня (статьи 52, 53 и 61 КЗоТ).


Согласно ст. 44 Кодекса законов о труде Украины выходное пособие работнику при увольнении выплачивается в следующих случаях:


Держпраці у Дніпропетровській області нагадала основні моменти, які слід врахувати при оплаті праці у святкові і неробочі дні.

Страница 1 из 13