brof banner
Оплата труда

Оплата труда (189)


Первичными документами при решении об уплате алиментов по договоренности между родителями, является договор, который заверяют нотариально и заявление плательщика алиментов об их содержании.


Первинними документами при рішенні про сплату аліментів за домовленістю між батьками, є договір, який засвідчують нотаріально та заява платника аліментів про їх утримання.


Учредитель является директором, больше работников нет. Обязательно ли начислять зарплату директору (или можно его не оформлять и зарплату не платить)?


В данной статье речь пойдет об аспектах применения законодательно установленной минимальной заработной платы в почасовом размере, которая, как и месячная, определена частью первой ст. 95 КЗоТ в качестве нормативной величины, ниже которой не может оплачиваться час простого неквалифицированного труда.


Близько 65% працездатного населення України працевлаштовані за трудовими договорами та контрактами. Заробітна плата для більшості українців є єдиним джерелом доходів. Держава за допомогою законів намагається гарантувати та забезпечувати кожному громадянинові належний заробіток, але вітчизняні закони не завжди виявляються достатньо дієвими.


Розглянемо, чи відповідає законодавству виконання обов'язків керівника ТОВ за умови відсутності трудових відносин та відповідного трудового договору між ТОВ та такою фізичною особою, в тому числі у таких випадках:


На підприємстві працюють зовнішні сумісники на 0,1 ставки (окладу) три дні на тиждень з чотиригодинним робочим днем. Як правильно розрахувати відпускні для цієї категорії працівників?


Як утримати з працівника 20% вартості путівки від ФССзТВП, якщо на підприємстві застосовується РРО. Цю операцію необхідно проводити через РРО або через касу?


Кожен, хто працює, має право на відпочинок, яке, зокрема, забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, визначенням у законі вихідних та святкових днів й інших умов здійснення цього права, це регламентується Конституцією України, Кодексом законів про працю та іншими нормативно-правовими актами.

Страница 7 из 14