brof banner
Организация бухгалтерского учета

Организация бухгалтерского учета (166)


Перший принцип. Бухгалтерський фінансовий облік як структуризована система будується в межах підприємства, що є господарюючою одиницею, наділене адміністративно-господарською самостійністю та володіє правом юридичної особи.

Страница 9 из 12