brof banner
Отпускные

Отпускные (56)


У Держпраці нагадали, у якому законодавчому порядку та за яких умов відбувається надання щорічних відпусток


Право працівників на відпочинок шляхом надання їм відпустки закріплено у статті 45 Конституції України.


Держпраці у Волинській області нагадує, частиною 1 ст. 4 Закону про відпустки встановлено такі види щорічних відпусток:


ВОПРОС 3: Как рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск во время увольнения работника, который 1,5 года перед увольнением НЕ отработал ни одного дня?


Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі – Закон № 504), статті 74–84 КЗпП України та інші законодавчі акти встановлюють державні гарантії права на відпустки, визначають умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб і інтересів, всебічного розвитку особистості.


Держпраці нагадала правові підстави для надання в обов'язковому порядку працівникам відпусток без збереження зарплати, а також порядок надання такої відпустки


Елена Ткаченко, консультант по вопросам учета и налогообложения

Начинается долгожданный сезон отпусков. Однако нужно не только спланировать отдых, но и распланировать работу на предприятии так, чтобы она продолжалась в обычном ритме. А для этого необходимо помнить об основных правилах и порядке предоставления ежегодных отпусков.


Если продавцом — плательщиком НДС на дату получения предварительной (авансовой) оплаты по договору № 1 были определены налоговые обязательства по НДС и в дальнейшем по договоренности сторон действие договора прекращается, а предварительная (авансовая) оплата зачисляется в счет оплаты товаров/услуг по договору № 2, то продавец — плательщик НДС имеет право составить расчет корректировки к налоговой накладной, составленной на дату получения такой предварительной (авансовой) оплаты, и уменьшить начисленную сумму налоговых обязательств по НДС.


У загальноосвiтньому навчальному закладi вчитель пропрацював 12-15 вересня 2016 р. i був звiльнений. Як розрахувати кiлькiсть календарних днiв щорiчної основної вiдпустки, що пiдлягає компенсацiї пiд час звiльнення працiвника, - розповіли у Мінсоцпол.


Як відомо, згідно зі ст. 115 КЗпП, заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки (так звані «відпускні») виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. Тож виходить, що у разі початку відпустки з першого числа місяця, відпускні, як правило, виплачуються працівникові в останні дні попереднього місяця. 

Страница 1 из 4