brof banner
Участники и дивиденды

Участники и дивиденды (62)


Предприятие плательщик единого налога третьей группы планирует ежемесячно выплачивать дивиденды в пользу физического лица (участника юридического лица), в связи с этим обратилось к налоговикам за консультацией, вопросы которой рассмотрим ниже.


Согласно п.п. 2 п. 292.1 НКУ доходом плательщика единого налога для юридического лица является любой доход, включая доход представительств, филиалов, отделений такого юридического лица, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной) материальной или нематериальной форме, определенной п. 292.3 НКУ.


В состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода физического лица - плательщика налога включается инвестиционная прибыль от проведения операций с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами, выпущенными в иных, кроме ценных бумаг, формах.


Изданнойстатьивыузнаете:

· о нормативно-правовых требованиях к выплате дивидендов учредителям наличностью;
· как правильно задокументировать и провести выплату дивидендов из кассы, не нарушая законодательство.


Податковий агент, що нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок і військовий збір із суми такого доходу за його рахунок.

Доходи у вигляді дивідендів остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною п.п. 167.5.1 та п.п. 167.5.2 Податкового кодексу (далі — ПКУ).


Відповідно до п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (в редакції, чинній з 01.01.2017), дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), згідно з п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у п.п. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу), до яких належать доходи, отримані у вигляді дивідендів.


Поповнити статутний капітал можна за рахунок реінвестиції дивідендів. Щоправда, цей метод підходить лише прибутковим підприємствам. До яких податкових наслідків при цьому потрібно бути готовими?


Засновниками товариства є дві фізособи з частками 49% та 51%. Прибуток за 2016 рік( 1млн грн) нерозділений, а дивіденди раніше не виплачувалися. Чи можна видати наказ про виплату дивідендів у сумі 500 тис. грн у 2 кварталі 2017 року? Чи є обмеження, особливості при виплаті дивідендів? Коли видавати наказ і що в ньому прописувати?


Участник ООО хочет продать свою долю в уставном капитале другому физлицу. Должно ли ООО при выходе такого участника выплатить ему денежные средства по результатам деятельности до продажи доли?
Страница 1 из 5