brof banner
Участники и дивиденды

Участники и дивиденды (60)


В состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода физического лица - плательщика налога включается инвестиционная прибыль от проведения операций с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами, выпущенными в иных, кроме ценных бумаг, формах.


Изданнойстатьивыузнаете:

· о нормативно-правовых требованиях к выплате дивидендов учредителям наличностью;
· как правильно задокументировать и провести выплату дивидендов из кассы, не нарушая законодательство.


Податковий агент, що нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок і військовий збір із суми такого доходу за його рахунок.

Доходи у вигляді дивідендів остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною п.п. 167.5.1 та п.п. 167.5.2 Податкового кодексу (далі — ПКУ).


Відповідно до п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (в редакції, чинній з 01.01.2017), дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), згідно з п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у п.п. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу), до яких належать доходи, отримані у вигляді дивідендів.


Поповнити статутний капітал можна за рахунок реінвестиції дивідендів. Щоправда, цей метод підходить лише прибутковим підприємствам. До яких податкових наслідків при цьому потрібно бути готовими?


Засновниками товариства є дві фізособи з частками 49% та 51%. Прибуток за 2016 рік( 1млн грн) нерозділений, а дивіденди раніше не виплачувалися. Чи можна видати наказ про виплату дивідендів у сумі 500 тис. грн у 2 кварталі 2017 року? Чи є обмеження, особливості при виплаті дивідендів? Коли видавати наказ і що в ньому прописувати?


Участник ООО хочет продать свою долю в уставном капитале другому физлицу. Должно ли ООО при выходе такого участника выплатить ему денежные средства по результатам деятельности до продажи доли?

Оподаткування дивідендів в 2017 році

Четверг, 16 Февраль 2017 08:21
Встановлено оподаткування ПДФО у половинному розмірі загальної ставки (18%), тобто за ставкою 9%, дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток (раніше була ставка 18%) (пп. 167.5.4 ПКУ). Звертаємо увагу, що при виплаті дивідендів платниками податку на прибуток ставка залишилась в розмірі 5%;

Выплата дивидендов: процедурные вопросы

Понедельник, 16 Январь 2017 09:20

Процедура выплаты дивидендов отличается в акционерном обществе, обществе с ограниченной ответственностью и в частном предприятии. Эти особенности необходимо принимать во внимание при выплате дивидендов, о чем расскажет издание БУХГАЛТЕР&ЗАКОН.

Страница 1 из 5