brof banner
ТМЦ

ТМЦ (36)


Призначення рахунку 20 "Виробничі запаси"

Понедельник, 02 Апрель 2012 17:35

Рахунок 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сиро­вини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних ма­теріалів, відходів основного виробництва.


Оцінка вибуття запасів

Понедельник, 02 Апрель 2012 17:34

Визнання та первісна оцінка запасів

Понедельник, 02 Апрель 2012 17:33

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.


Загальні визначення запасів

Понедельник, 02 Апрель 2012 17:32

Склад запасів, їх оцінка та порядок відображення у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" (далі — Положення (стандарт) 9), яке було затверджене на­казом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999 року.


Списання спецодягу

Понедельник, 26 Март 2012 11:45

Для списання та здавання до комори в утиль зношених та не придатних для подальшого використання ЗIЗ, віднесених до МШП і МНМА, використовується форма №МШ-4 «Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів». Згідно з інструкцією один примірник складеного та підписаного акта вибуття спецодягу за формою №МШ-4 додається до акта списання форми №МШ-8.


Якщо засоби індивідуального захисту (далі — ЗIЗ) використовуються на підприємстві менше року, то їх відносять до запасів, обліковують на рахунку 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети». Аналогічно відображають у податковому обліку й операції із ЗIЗ, вартість яких не перевищує 2500 грн.


Забезпечення найманих працівників засобами індивідуального захисту (далі — ЗIЗ) — прямий обов'язок підприємств незалежно від форм власності і видів економічної діяльності, якщо ці працівники зайняті на роботах:

Страница 3 из 3