Юридические вопросы

Юридические вопросы (133)


Згідно з п. 8.1 розділу VIIІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіна від 09.12.2011 р. № 1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 р. № 462) (далі – Порядок), платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення за формою № 20-ОПП.

Податківці нагадали порядок внесення змін до облікових даних платників податків (в тому числі у разі призначення головного бухгалтера).


Евгений Морозов, адвокат (судебная защита), магистр права, http://www.alibi.dp.ua

13.03.2017 р. вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судами касаційної інстанції зазначених норм матеріального права, судові палати у цивільних та господарських справах Верховного Суду України розглядаючи справу № 6-147цс17  виходили з наступного.


Податківці розглянули питання щодо достовірності первинних документів та дій головного бухгалтера при прийнятті справ від попереднього бухгалтера


Порядок избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения, или отказа от упрощенной системы налогообложения определен статьей 298 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ).


У практиці цивільно-правових відносин часто зустрічаються громіздкі договори, в яких сторони намагаються деталізувати положення, щоб захистити свої інтереси. Проте інколи одних лише істотних умов може бути цілком достатньо.


До Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» у 2016 році внесено біля 60 змін, які відображені у процедурі державної реєстрації змін щодо найменування юридичної особи.


Гражданский и Налоговый кодексы Украины определяют права участников хозяйствующего субъекта на получение ими денежных средств в виде дивидендов в качестве своей доли от результатов его деятельности. Порядок прописан в статьях 116-ой, 88-ой Гражданского кодекса; 14-ой статье Налогового кодекса; Законах, регулирующих хозяйственные и акционерные общества.


Интернет-торговля: правовые аспекты

Понедельник, 07 Ноябрь 2016 10:35

Популярность интернет-торговли растет: ведь этот способ продаж удобен и для торговцев, и для покупателей. Вместе с тем правовое обеспечение интернет-продаж нередко вызывает вопросы, поскольку они регламентируются рядом документов общего характера. Об этом и пойдет речь в статье.


Ликвидацию центральных органов исполнительной власти и юридических лиц усовершенствуют.

Страница 1 из 10